Středisko RPS Montáže

Od roku 2012 je součástí společnosti také středisko RPS Montáže, kde probíhá výroba zařízení pro zakázky, které realizujeme. Jedná se především o lehké ocelové konstrukce, strojní zařízení pro dopravu a manipulaci se sypkými  materiály jako jsou pásové, šnekové a jiné dopravníky, zásobníky a sila pro skladování těchto materiálů. Středisko je vybaveno moderními obráběcími a tvářecími stroji pro efektivní výrobu, které byly pořízeny v rámci dotačního programu: OPPI, Rozvoj – Výzva III.

Pracovníci střediska jsou plně kvalifikováni pro splnění náročných úkolu prováděných při výrobě a montáži, především s důrazem na kvalitu a bezpečnost práce.