Řešení problematiky sypkých hmot

Ve spolupráci s Institutem dopravy Vysoké školy báňské a Laboratoří sypkých hmot vyvinula společnost RPS Ostrava, a.s., několik typů zařízení, která usměrňují tok sypkého materiálu. Tato zařízení minimalizují nebezpečí vzniku klenby v zásobníku a zajišťují rovnoměrný tok sypké hmoty ze zásobníku.

Pro stanovení optimálního řešení toků materiálu v zásobníku a jeho vyprazdňování je nutno proměřit jeho mechanicko-fyzikální vlastnosti. Měření vlastností odebraného vzorku zajišťuje Laboratoř sypkých hmot, VŠB-TU Ostrava. Po stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností je provedena důkladná analýza. Na základě závěrů analýzy je našimi odbornými pracovníky vypracován návrh technického řešení, který je posléze realizován.