Engineering staveb

Klientům, kteří nedisponují vlastními odborníky, nabízí společnost RPS Ostrava, a.s., komplexní služby spojené s engineeringem a řízením staveb. Naši pracovníci jsou schopni řešit problémy, které vznikají při realizaci, jednají se zhotoviteli všech částí staveb a koordinují jejich činnost až do ukončení díla.

V rámci služeb spojených s řízením staveb nabízíme:

Řízení realizace stavby je velmi náročné a vyžaduje trvalou přítomnost našich pracovníků na stavbě.