Instalace nového HBF na úpravně Paskov

ROK REALIZACE:      2012

NÁZEV AKCE:            Instalace nového HBF na úpravně Paskov

ZÁKAZNÍK:                OKD, a.s., závod úpraven, úpravna Paskov

FINÁLNÍ UŽIVATEL:   OKD, a.s., závod úpraven, úpravna Paskov

MÍSTO:                     Paskov

                                                                                                                                                      

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Instalace nového HBF na úpravně Paskov“  byla instalace nového hyperbarického filtru rakouské společnosti Andritz, A.G., Graz. Důvodem byla nutnost posílení kalového okruhu úpravny a cílem zamezit úniku uhelných kalů do venkovních usazovacích nádrží. Filtr měl být původně instalován v r. 1994 při realizaci stávajících 3 ks, ale nakonec k tomuto z finančních důvodů nedošlo.

Cílem projektu bylo posílit stávající filtrační kapacitu úpravnu o 50 t uhelných kalů za hodinu. Garantovaným parametrem projektu kromě výkonu byla také vlhkost výsledného produktu, která nesměla překonat 17%.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

FINANČNÍ OBJEM                  79,0 mil, Kč